07
Th10

10+ Mẫu nhà khung thép

Cơ khí CIV Đà Nẵng giới thiệu các bạn 10 + mẫu nhà khung thép phong cách thời trang. Xây dựng với thép được ưa thích cho tốc độ, sức mạnh và độ bền. Nó có khả năng gói gọn bất kỳ thiết kế kiến ​​trúc và phong cách, và thích ứng với bất kỳ nhu cầu và thị hiếu cá nhân.

Thời gian là tiền bạc, xây dựng thép mang lại nhiều lợi thế so với công nghệ xây dựng truyền thống. Thép là một vật liệu linh hoạt áp dụng cho tất cả các sử dụng kết cấu, từ khung cho đến dầm sàn đến vật liệu lợp. Kết cấu thép là lý tưởng nếu bạn thích nhà kiểu gác xép. Dưới đây là 10 ngôi nhà khung thép mát mẻ mà chúng ta thích.

Một ngôi nhà thép cho một gia đình lớn
mẫu nhà khung thép

Liên kết:  http://livingasean.com/house/steel-house-3/


Nhà nhiệt đới hiện đại

Liên kết:  http://livingasean.com/house/modern-tropical-house-2/


Ảnh: Rungkit Charoenwat

Liên kết: http://livingasean.com/house/steel-house/


Liên kết: http://livingasean.com/house/box-shoped-house-tropical-style-garden/


Liên kết: http://livingasean.com/house/mash-industrial-design-green-space/


1
7
số 8

Liên kết:  http://livingasean.com/house/studiomake-home-office-combination/


Liên kết: http://livingasean.com/house/concittle-steel-combination-modern-house/


Liên kết: http://livingasean.com/house/the-tinman-house/


Liên kết: http://livingasean.com/house/set-aside-happiness/


Liên kết: http://livingasean.com/house/modern-tropical-house-smart-roof/

Cơ khí CIV Đà Nẵng