Cơ khí Đà Nẵng

Cơ khí Đà Nẵng, tin tức cơ khí Đà Nẵng, thông tin về cơ khí, thi công nhà xưởng Đà Nẵng, nhà xe Đà Nẵng, nhà kho Đà Nẵng, nhà thép tiền chế, đóng tôn chống thấm, lắp đặt đường ống.

13
Th5

Thi công nhà xưởng

Đơn giá áp dụng cho nhà xưởng thép tiền chế: hệ vượt nhịp từ 20m đến 30m giá từ 1,600,000đ/m2 – 2,500,000đ/m2 tùy thuộc vào diện tích, qui mô nhà xưởng, ngành nghề...

Chi tiết