Liên hệ 3

Nhận diện Civ

  • Tên công ty: CƠ KHÍ CIV
  • Văn phòng đại diện: 45 An Hòa 4, Khuê Trung, Cẩm Lệ Đà Nẵng
  • Trụ sở và nhà máy 1: K20 Giao Đoàn Khuê
  • Trụ sở và nhà máy 2: KCN Hòa Khánh
  • Hotline 1: 0973.643.186 Mr Tiến
  • Hotline 2: 0967.940.003 Mr Hùng
  • Email: nguyenhuutiendg@gmail.com
  • https://fb.com/thicongcokhidanang
  • Website: www.civ.vn

Xem civ trên bản đồ

Xem civ trên mạng xã hội

Rate this page

Leave a reply